مطالبه مهریه

مطالبه مهریه نیاز به مدت زمانی کمی دارد و در صورتی که اموال فرد شناسایی شود وکیل می تواند مطالبه مهریه نماید و اموال را سریعا توقیف کند.

مطالبه مهریه

مهریه چیست ؟

مطالبه مهریه حق  قانونی و شرعی زن  در جامعه ما و حتی برخی دیگر از کشورها است. از آنجایی که عزت نفس فطری زن و جایگاه  او در جامعه  و اسلام جایگاهی شاخص  و ممتاز می باشد بنا بر فطرت ، قانون  و مهم تر از همه شرع  مرد می بایست به نشانه علاقه  و احترام به زن و ایجاد یک پشتوانه ی امن و اقتصادی برای زن به او مهر یا پیشکشی بدهد ؛ که این مهر در قران به صداق یا نحلة تعیبر شده است. صداق به معنای صداقت مرد در عشق خویش به زن و نحلة هدیه یا پیشکشی است به زن که مورد احترام و علاقه مرد است و مطالبه مهریه برای زن عندالمطالبه است به این معنی که هر زمان خواست می تواند آن را دریافت کند.

شرایط مهر کردن

هنگامی که صحبت از مطالبه مهریه می شود برخی مهرهای عجیب و غریب به گوش می رسد که نه تنها معقول نیست بلکه قابل دریافت هم نیست. مهر کردن چیزی شرایطی دارد تا بتوان آن را ثبت و دریافت کرد از جمله :

 • مرد باید توان مالی فراهم کردن مهریه را داشته باشد تا مطالبه مهریه صورت گیرد.
 • مهریه باید امکان تملک داشته باشد مثلا نمیتوان دریای خزر را مهر کرد.

علاوه بر این ها مطالبه مهریه هم شرایط خاصی دارد که به ذکر آن ها خواهیم پرداخت.

شرایط مطالبه مهریه و انواع مهریه

مطالبه مهریه و حتی نوع  مهریه بسیار تحت تاثیر عوامل زمینه ای می باشد. در اقدام برای مطالبه مهریه ، آشنایی زن به حق ‌وحقوق خود و اقدام قانونی به جا و سریع مهم‌ ترین عوامل در طرح دادخواست مطالبه مهریه می‌باشد.

شما میتوانید با اطمینان خاطر به تجربه ی ما در مطالبه مهریه و حفظ حق وحقوق قانونی شما ، ضمن عقد قرارداد منصفانه ، مطمئن باشید ما تمام تلاشمان را می کنیم تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

در مطالبه مهریه ما چندین  نوع مهر داریم که از آنها با نام های متفاوتی یاد میکنیم :

1-مهر المسمّی :

در مطالبه مهریه به مهر درخواستی که در زمان عقد با توافق زن و مرد تعیین شده بوده است می گویند. این نوع از مهر رایج ترین نوع مطالبه مهریه در جامعه است که میتواند شامل هر چیزی قابل ارزش اقتصادی یا تملکی باشد از خانه ، ماشین ، پول ،  طلا و … بعد از اتمام عقد زن مالک تمام مهریه است و میتواند هر زمان که خواست درخواست مطالبه مهریه را مطرح  کند و نکته ی ظریف آن جا ست که در ازدواج دائم این ضرورت که پیش از عقد مهریه مشخص و ثبت گردد وجود ندارد و بعد از عقد با توافق زن و مرد هم می توان مهریه را انتخاب و تصویب کرد.

2-مهر المثل :

شرایط مهر کردن دیگری که در مطالبه مهریه پیش می آید زمانی است که مهر المسمّی تا زمان بعد از ازدواج هنوز تعیین نشده باشد و به این مهر که بعد از ازدواج با نظر دادگاه با توجه  به سن و موقعیت و جایگاه اجتماعی و شرایط زمانی برای زن تعییین می شود ، مهر المثل گویند.

از شرایط دقیق تر این نوع  از مطالبه مهریه میتوان گفت :

 • رابطه ی زناشویی رخ داده باشد ولی مهر المسمّی تعیین نشده باشد و یا در عقد شرط عدم مهر باشد ، باز هم بعد از رابطه‌ی زناشویی در مطالبه مهریه ، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
 • اگر بنا به شرایطی مهر المسمّی تعیین شده باطل گردد یا ازرش اقتصادی مالی نداشته باشد آنگاه مهر المثل تعلق میگیرد.

3- مَهرالمُتعِه

درحالی که در مطالبه مهریه مهر المثل را با توجه به وضعیت و شرایط زن تعیین می کنند ، مهرالمتعه را با توجه به وضعیت اقتصادی مرد تعیین می کنند. این نوع  از مطالبه مهریه در شرایطی به زن تعلق می‌گیرد که درعقد نكاح مهر ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق بدهد.

 درخواست مطالبه مهریه

اگر مهریه به صورت پول نقد یا طلا و سکه باشد زن می تواند با مراجعه به دفتر ازدواج یا اداره ثبت اسناد محل ازدواج درخواست مطالبه مهریه خود را اعلام کند. پس از ابلاغ اجراییه ی مطالبه مهریه  اگر مرد تا مدت 10 روز دین خود را به زن نپردازد زن می تواند در فرآیند مطالبه مهریه تقاضای  توقیف اموال و حقوق مرد را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد حتی می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص  دیگری دارد و یا موجودی حسابهای  بانکی او را  توقیف کند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

روش های مطالبه مهریه

مهريه به دو طريق از طرف زوجه  قابل وصول است :

1 – مطالبه مهریه از طريق مراجعه به دادگستري

زوجه در مراجعه به دادگاه با ارائه دادخواست حقوقی جهت مطالبه مهریه به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل پایه یک را مطالبه می کند و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز میتواند بنماید. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یک میلیون تومان اول مهریه ، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان ، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

 2 –مطالبه مهریه از طريق اجراي ثبت اسناد

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه  نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.درهمین باب باید بدانید که:

 • زوجه می تواند زوج را درطی عملیات مطالبه مهریه از کشور ممنوع الخروج نماید .برای این امر باید فرم ممنوع الخروج کردن را از همان اداره ای که دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کرده دریافت کرده و تکمیل  نماید  .آنچه اهمیت دارد این است که در این فرم باید قید کنید که نسبت به چه میزانی از مطالبه مهریه درخواست ممنوع الخروج شدن زوج را دارید ، چراکه هر میزان از مهریه را که در این فرم قید کنید دیگر نسبت به آن نمی توانید تقاضای توقیف اموال  را داشته باشید .
 • دقت کنید اموالی که در مطالبه مهریه معرفی می کنید باید جزو مستثنیات دین نباشد.
 • اگر زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خود  را به قصد فرار از دین به دوستان و آشنایان انتقال دهد در صورت شکایت و اثبات این عملش او مشمول مجازات مرقوم در ماده  4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود. برای ابطال معامله انجام شده ؛ این امر از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری است .

اقدام برای مطالبه مهریه به شیوه ی اجرای ثبت اسناد مزایا و معایبی نسبت به اقدام مطالبه مهریه از شیوه دادخواست دادگستری دارد که توجه به آن اهمیت بسیاری دارد:

معایب مطالبه مهریه از این طریق ثبت اسناد

1- در صورت افزایش قیمت سکه در طول اجرای مطالبه مهریه ، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت ، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه ، قیمت زمان اجرای حکم را در مطالبه مهریه ملاک می داند.
2- در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نمی توان ، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی  2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایای مطالبه مهریه از طریق ثبت اسناد

1-  شیوه ی اجرای ثبت در مطالبه مهریه ، بسیار سریعتر از دادگاه است.
2-  هزینه اقدام برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد .
3- در شیوه ی اجرای ثبت اسناد برای مطالبه مهریه در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج فقط منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه توسط وکیل

برای مطالبه مهریه حضور یک وکیل پایه یک مهریه و کار آزموده در کنار زوجه علاوه بر تسریع دردریافت مطالبه مهریه موجب اطمینان خاطر زوجه از هرگونه  تضییع حق و حقوق وی توسط زوج می گردد ، چرا که فرآیند مطالبه مهریه مانند تمام فرآیند های قانونی دارای نکات و ریزه کاری هایی است که عدم اگاهی کافی و دقیق زوجه از آنها می تواند موجب پایمال شدن حقوق وی و یا کند شدن مراحل رسیدگی در مطالبه مهریه  گردد.

از مزایای پیگیری مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک برای زوجه میتوان گفت:

 • مطالبه مهریه از هر دو روش فوق توسط وکیل پایه یک مدت زمان کمتری طول می کشد.
 • با حضور وکیل پایه یک مطالبه مهریه نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی اموال مرد وکیل پایه یک میتواند سریعا آن را توقیف کند.
 • چنانچه مرد مهریه را پرداخت نکرد وکیل پایه یک مطالبه مهریه میتواند حکم جلب او را بگیرد.
 • برای جلب کردن مرد در طی فرآیند مطالبه مهریه نیازی به حضور زن نخواهد بود.

تاریخچه مهریه

در پیدایش مهریه مراحل مختلفی رخ داد که میتوان از آنها به دوره ی مادر شاهی و پدر شاهی اشاره کرد. در مراحل اولیه ، مرد به عنوان طفیلی زن زندگی می کرد و خدمتکار زن بود ، در این دوره زن بر مرد حکومت می کرده است. در مرحله بعد که حکومت به دست مرد افتاد ، مرد زن را از قبیله دیگر می ربود . در مرحله سوم مرد برای اینکه زن را به چنگ آورد به خانه پدر زن می رفته و سالها برای او کار می کرده است. در مرحله چهارم مرد مبلغی به عنوان «پیشکش » تقدیم پدر زن می کرده است و رسم مهر از اینجا ناشی شده است.

نهایتا در مرحله پنجم مرد هنگام ازدواج یک «پیشکشی و یا مهر » تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن هدیه ندارند. زن در حالی که از مرد پیشکشی دریافت کرده و حق مطالبه مهریه را دارد ، استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را داشته و به اراده خود شوهر انتخاب می کند. نتیجه کار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به دیگری و در معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. مرد از لحاظ بهره برداری از زن ، فقط حق دارد در ایام زناشویی از وصال او بهره مند شود و مکلف است مادامی که زناشویی ادامه دارد و از وصال زن بهره مند می شود ، زندگی او را در حدود امکانات خود تامین نماید.این همان مرحله ای است که مورد قبول اسلام است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سینا وکیل میباشد. طراحی شده توسط شرکت مهندسی برخط نگاران - طراحی سایت شرکتی و سئو